> > >   OLOMOUC EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.
Klikněte pro zvětšení...

IV. etapa protipovodňových opatření

vloženo: 20.06.2018           komentářů: 0

Jak to bude se IV. etapou protipovodňových opatření a se zahrádkáři?


Součástí plánovaných staveb, chránících Olomouc před povodněmi, je i IV. etapa na jihu města. Ta se dotkne i zdejší zahrádkářské kolonie Morava, jejíž část bude zrušena. Pro zahrádkáře má město náhradní řešení.

Zahrádkářská kolonie leží na pravobřežní bermě řeky Moravy, což je cca 50 m široká terasa. Jedná se o nedílnou součást vodního toku, jehož koryto je na levé straně ohraničeno přirozenou břehovou hranou a na pravé straně svahem protipovodňové hráze u ČOV na Nových Sadech. Již při pětileté povodni je osada zaplavena vodou o hloubce jednoho metru, za stoleté vody pak hloubka dosahuje jednoho a půl metru, navíc jde o vodu tekoucí v aktivní záplavové zóně. Rychlost proudu přesahuje jeden a půl metru za sekundu, při dané hloubce zde tedy nelze brodit.

„Město podporuje realizaci protipovodňových opatření, jejichž vybudování je ve veřejném zájmu a ve prospěch Olomoučanů. Zároveň si uvědomujeme význam zahrádkářské činnosti. Proto aktivně připravujeme novou zahrádkářskou kolonii v lokalitě Andělská vedle Kaprodromu,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Nahradíme tak zahrady z rušené části zahrádkářské osady Morava, což zahrádkářům umožní pokračovat v jejich zájmech.“

Co chce vedení města?
Pro realizaci protipovodňových opatření (PPO) bude dle Povodí Moravy, s. p., nutně rušeno 81 zahrad, které leží mezi Moravou a protipovodňovou hrází u ČOV. Zbývajících 25 zahrad, jež leží za hrází, může zůstat i nadále zachováno. Záměrem města je zajistit součinnost v přípravě PPO (tj. vůči Povodí Moravy jako investorovi), ale i umožnit další činnost zahrádkářů v nové lokalitě.

Z těchto důvodů chce město postupovat tak, aby využití stávající zahrádkářské kolonie Morava bylo umožněno v maximální možné míře, tedy až do doby předcházející zahájení vlastních stavebních prací na IV. etapě PPO. Chce také zajistit novou zahrádkářskou kolonii v lokalitě Andělská, na níž se bude možné přestěhovat s dostatečnou časovou rezervou před zahájením stavebních prací na IV. etapě PPO (tj. s předpokládanou realizací přesunu v rozmezí podzim 2019 – jaro 2020). Nyní je nová kolonie připravena po majetkoprávní stránce, změna v územním plánu je ve fázi přípravy. Město chce vlastníkům přiměřeně kompenzovat i likvidaci staveb ve stávající kolonii, a to převzetím nákladů na jejich odstranění, výkupy pozemků a investičními náklady na vybudování nové kolonie.

„Z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí ve městě nelze území, kde má být čtvrtá etapa realizována, řešit jako poldr. Stejně tak prohloubení koryta Moravy v jižní části města by nezajistilo ochranu na 380letou vodu reprezentující převedení průtoku 650 metrů krychlových,“ objasnil vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka.

Zahrádkáři se mohou už dnes hlásit o nové zahrady
Rozvržení nové zahrádkářské lokality Andělská počítá se zřízením 85 zahrad, rozdělených do šesti dílčích sektorů. Jednotlivé sektory budou ze strany města oploceny a přístup na každou zahradu zajištěn samostatnou bránou. K dopravní obsluze zahrad je navržena cestní síť (štěrkové cesty o šířce 6 m a 8 m). Velikost jednotlivých zahrad činí cca 250 m2 a je zde možné postavit vlastní zahradní chatku o půdorysu 5 x 5 m.

Město se nyní obrací přímo na jednotlivé stávající uživatele (fyzické osoby) – tj. zahrádkáře kolonie Morava – s nabídkou na budoucí využití nové zahrádkářské osady Andělská. Svůj zájem o novou zahrádku mohou sdělit písemně do 20. srpna 2018 na níže uvedenou adresu či na e-mail. Včas budou kontaktováni a informováni o dalším vývoji.

autor: Mgr. Michal Folta

přidat komentář            zobrazit komentáře


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OLOMOUCKÁ 112

17.04.2019

Padající tašky ze střechy ohrožovaly cho
Žádost o spolupráci od hasičského záchranného sboru při zabezpečení místa zásahu na ulici Řepčínská přijalo v úterý před polednem Operační středisko Městské policie Olomouc. Na místě byla hlídka požádána o vyhrazení místa, kam bude zakázán vstup chodcům, kdy důvodem byly padající tašky ze střechy přilehlého domu.

17.04.2019

Žena zůstala uzamčena na hřbitově
Ve středu 17. dubna před osmou hodinou večer se na městskou policii obrátil telefonicky muž, který sdělil, že ho na Ústředním hřbitově v Neředíně oslovila starší žena. Důvodem bylo to, že zde byla uzamčena a nemohla se dostat ven z areálu.

16.04.2019

Muž si chtěl přitopit pneumatikami
Oznámení, že v blízkosti sokolovny na ulici 17. listopadu hoří oheň, přijalo v pondělí 15. dubna v nočních hodinách Operační středisko Městské policie Olomouc. Hlídka na místě zjistila hořící pneumatiku a dvě osoby, které se nacházely v blízkosti. Ty shodně uvedly, že pneumatiku měl zapálit nějaký muž před jejich příchodem, který následně z místa utekl.

16.04.2019

Strážníci řešili sousedský spor
Včera před osmou hodinou ranní byli vysláni strážníci Městské policie Olomouc na ulici Vojanova, kde mělo dojít k incidentu mezi sousedy. Na místě hlídka kontaktovala obě strany sporu, kdy seniorka k věci vypověděla, že toho dne ráno se vracela z procházky a u bytu se potkala se sousedem. Ten ji měl vulgárně osočit a strčit do ní. Muž k celé věci uvedl, že když šel z bytu tak potkal sousedku, která mu měla sprostě nadávat a vyhrožovat mu otrávením psa.

14.04.2019

Američan skončil na záchytce
V neděli 14. dubna před desátou hodinou večer přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc telefonické oznámení od obsluhy baru na ulici 1. máje o podnapilém muži. Strážníci na místě do barmanky zjistili, že do provozovny přišel starší podnapilý muž, který si zde sednul, nic si neobjednal a komunikoval pouze anglicky. Hlídka zjistila, že se jedná o pětašedesátiletého Američana neschopného chůze a nesrozumitelně komunikujícího. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o převozu na protialkoholní a záchytnou stanici k vystřízlivění