> > >   OLOMOUC EXTRA     -     názory, ohlasy, kritika   -   bez cenzury

Tyto příspěvky vyjadřují názory občanů a nemusí se shodovat s názory redakce.
Redakce za obsah těchto příspěvků nepřebírá žádnou odpovědnost.

Světový týden glaukomu

vloženo: 08.03.2019           komentářů: 0

Světový týden glaukomu: Oční klinika FN Olomouc nabídne bezplatné měření nitroočního tlaku
Na nebezpečí onemocnění zeleným zákalem upozorní od 10. do 16. března 2019 Světový týden glaukomu.
K osvětové akci se připojí také Fakultní nemocnice Olomouc. O zákeřné nemoci, která bývá nazývána „tichým zlodějem zraku“, získají zájemci po celý týden podrobné informace v hlavní lékárně FN Olomouc a v pondělí
11. března nabídnou lékaři Oční kliniky bezplatně měření nitroočního tlaku.
Zeleným zákalem neboli glaukomem trpí na celém světě přibližně 60 milionů lidí. V důsledku stále se zrychlujícího stárnutí populace se na celém světě očekává vzestup prevalence glaukomu z 60 milionů v roce 2017 na 80 milionů v roce 2020. V České republice bylo v roce 2016 s tímto onemocněním ambulantně léčeno více než 360 tisíc pacientů. „Uvádí se přitom, že až padesát procent lidí o nemoci vůbec neví a tím pádem se ani neléčí. Zpočátku totiž nemá žádné příznaky. Později se onemocnění projevuje drobnými výpadky v zorném poli a může skončit až úplnou ztrátou vidění. Zatímco šedý zákal lze úplně vyléčit, glaukom můžeme pouze pozastavit. Poškození zraku je ale nevratné. Je tedy důležité zelený zákal odhalit pokud možno co nejdříve,“ upozornila primářka Oční kliniky FN Olomouc MUDr. Klára Marešová, Ph.D, FEBO.
Pravidelná kompletní oční vyšetření by měli podstupovat především lidé nad 40 let věku nebo ti, u nichž je vyšší riziko vzniku glaukomu. Mezi rizikové faktory patří kromě vyššího věku, výskytu onemocnění v rodině
a krátkozrakosti také především narušené prokrvení zrakového nervu a vysoký oční tlak. Právě měření nitroočního tlaku proto nabídnou lékaři Oční kliniky zájemcům v rámci Světového týdne zeleného zákalu. „Měření je bezkontaktní a bezbolestné a trvá jen několik sekund. Lidem určíme riziko vzniku zeleného zákalu a odpovíme na otázky týkající se glaukomu a jeho léčby,“ řekla primářka. Preventivní vyšetření je možné na Oční klinice absolvovat v pondělí 11. března od 13 do 16 hodin.
Oční klinika FN Olomouc je jedním z deseti hlavních glaukomových center v České republice, v rámci Olomouckého kraje poskytuje veškerou diagnostickou a léčebnou péči. „Zelený zákal se zpočátku léčí pomocí kapek,
v pokročilejších fázích pak laserem nebo chirurgicky. Ročně na naší klinice odhalíme až tři sta nových případů a provedeme asi sto laserových a šedesát chirurgických operací glaukomu,“ uzavřela Klára Marešová.
Světový týden glaukomu je společnou aktivitou Světové glaukomové společnosti (World Glaucoma Association, WGA) a Světové společnosti glaukomatiků (World Glaucoma Patient Association, WGPA) organizovanou na podporu zvýšení povědomí o zdraví očí a důležitosti pravidelných očních vyšetření, které by předešly pokročilým změnám u glaukomu.

Jak pacient pozná, že mu hrozí riziko zeleného zákalu? Jaké jsou varovné signály?
Glaukom je onemocnění velmi zrádné. Jeho příznaky jsou většinou plíživé a nedávají o sobě vědět. Odhalit se dá jen při lékařském vyšetření. Existují však určité rizikové faktory. Mezi faktory, které nikdo z nás nemůže ovlivnit, patří stárnutí a to konkrétně věk nad 40 let, genetická dispozice (pozitivní rodinná anamnéza) a rasa (glaukom se obecně vyskytuje ve větší míře u černochů). Rizikové faktory, které do určité míry ovlivnit můžeme, jsou zejména nitrooční tlak, stres, emoční výkyvy a cukrovka.
Současné možnosti léčby zůstávají v podstatě tři, a to léčba farmakologická (zejména oční kapky), laserová
a klasická chirurgie. V oblasti očních kapek je patrný trend používání tzv. fixních kombinací (tzv. „dva léky
v jednom“) a používání kapek bez konzervačních látek. Tím se stává farmakologická léčba pro pacienty
s glaukomem jednodušší, méně obtěžující a bývá lépe snášena. Objevují se také stále nové moderní mikrochirurgické techniky, nástroje a implantáty.
Velice důležitá je však prevence. Pravidelné vyšetření je zásadní k zachycení zeleného zákalu a k předcházení nevratných změn. Každý ve věku 40 let a více by měl absolvovat pravidelné a detailní oční vyšetření minimálně každé 3 – 4 roky.

autor: Mgr. Adam Fritscher

přidat komentář            zobrazit komentáře


  > > >   náhodná fotka

 Náhodná fotka z Fotogalerie Prostějov

  > > >  OLOMOUCKÁ 112

17.04.2019

Padající tašky ze střechy ohrožovaly cho
Žádost o spolupráci od hasičského záchranného sboru při zabezpečení místa zásahu na ulici Řepčínská přijalo v úterý před polednem Operační středisko Městské policie Olomouc. Na místě byla hlídka požádána o vyhrazení místa, kam bude zakázán vstup chodcům, kdy důvodem byly padající tašky ze střechy přilehlého domu.

17.04.2019

Žena zůstala uzamčena na hřbitově
Ve středu 17. dubna před osmou hodinou večer se na městskou policii obrátil telefonicky muž, který sdělil, že ho na Ústředním hřbitově v Neředíně oslovila starší žena. Důvodem bylo to, že zde byla uzamčena a nemohla se dostat ven z areálu.

16.04.2019

Muž si chtěl přitopit pneumatikami
Oznámení, že v blízkosti sokolovny na ulici 17. listopadu hoří oheň, přijalo v pondělí 15. dubna v nočních hodinách Operační středisko Městské policie Olomouc. Hlídka na místě zjistila hořící pneumatiku a dvě osoby, které se nacházely v blízkosti. Ty shodně uvedly, že pneumatiku měl zapálit nějaký muž před jejich příchodem, který následně z místa utekl.

16.04.2019

Strážníci řešili sousedský spor
Včera před osmou hodinou ranní byli vysláni strážníci Městské policie Olomouc na ulici Vojanova, kde mělo dojít k incidentu mezi sousedy. Na místě hlídka kontaktovala obě strany sporu, kdy seniorka k věci vypověděla, že toho dne ráno se vracela z procházky a u bytu se potkala se sousedem. Ten ji měl vulgárně osočit a strčit do ní. Muž k celé věci uvedl, že když šel z bytu tak potkal sousedku, která mu měla sprostě nadávat a vyhrožovat mu otrávením psa.

14.04.2019

Američan skončil na záchytce
V neděli 14. dubna před desátou hodinou večer přijalo Operační středisko Městské policie Olomouc telefonické oznámení od obsluhy baru na ulici 1. máje o podnapilém muži. Strážníci na místě do barmanky zjistili, že do provozovny přišel starší podnapilý muž, který si zde sednul, nic si neobjednal a komunikoval pouze anglicky. Hlídka zjistila, že se jedná o pětašedesátiletého Američana neschopného chůze a nesrozumitelně komunikujícího. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o převozu na protialkoholní a záchytnou stanici k vystřízlivění